TR | EN | FR | RU

OBEZİTE

Obezite tüm dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen, giderek artan, ciddi ve kronik bir hastalıktır.

Obezite sigaradan sonra önlenebilir ölümlerin en önemli 2. nedenidir.

Obez bir kişinin sağlığı ciddi risk altındadır ve normal kilolu kişilerle karşılaştırıldığında ani ölüm riski %50 ile % 100 arasında değişen oranlarda artmıştır.

Şişmanlık, yaşam beklentisini kadınlarda 9, erkeklerde ise 12 yıl kısaltmaktadır.

TÜM BU NEDENLERDEN DOLAYI MORBİD OBEZ KİŞİLER BİR ŞEKİLDE KİLO VERMEK ZORUNDADIR.

OBEZİTE

NEDİR ?

Obezitenin en kolay tarifi vücutta aşırı yağ dokusu birikimidir.

Morbid obezite yani hastalık düzeyinde şişmanlık ise; oluşumunda kalıtsal, davranışsal, sosyal, kültürel ve çevresel etkenlerin olduğu, sağlık ile ilişkili bedensel, ruhsal ve ekonomik sorunlar yaratan sürekli, çok çeşitli nedenleri olan bir hastalıktır.

Tek bir cümleyle anlatmaya çalışırsak da morbid obezite şişmanlığın kişinin sağlığını tehdit edecek ve yaşam süresini etkileyecek boyutta olması halidir.

SINIFLANDIRMA
Obezite Sınıflaması (Sağlık Bakanlığı Ve Dünya Sağlık Örgütü Kaynak Alınmıştır)
ZAYIF
VKI < 18.5
NORMAL
VKI = 18.6 ~ 24.9
FAZLA KİLOLU
VKI = 25 ~ 29.9
I. DERECE OBEZ
VKI = 30 ~ 34.9
II. DERECE OBEZ
VKI = 35 ~ 39.9
III. DERECE OBEZ
VKI > 40

Morbid obezite yani hastalık derecesinde şişmanlık ise VKİ ‘nin 40’ın üzerinde olması yada VKİ ‘nin 35’in üzerinde ve yandaş hastalık olması durumda kullanılan terimdir.

Vücut Kitle İndeksi Hesaplama
* Cinsiyet:
Erkek
Kadın
* Boyunuz (cm):
* Kilonuz:

OBEZİTE

HAYATIMIZI NASIL ETKİLER ?

 • Şeker hastalığı
 • Eklem problemleri
 • Yüksek tansiyon
 • Mesane problemleri
 • Bazı kanser türleri (meme, rahim, kalın barsak)
 • Sindirim sistemi problemleri (reflü hastalığı)
 • Solunum problemleri (uyku apnesi , astım)
 • Psikolojik problemler (depresyon)
 • Kısırlık
 • İdrar tutamama

gibi hastalıklar açısından artmış risk altındadır.

OBEZ KİŞİLER
 • Psikolojik ve sosyal huzur açısından risk altındadır.
 • Sosyal huzur negatif etkilenir.
 • Sosyal izolasyon oluşur.
 • Toplumdan soyutlanma olabilir.
 • Günden güne yaşamları zorlaşır.
 • Günlük işleri yapmak, hareket kısıtlandığı için zorlaşır.
 • Çabuk yorulurlar ve kendilerini soluk soluğa bulurlar.
 • Toplu taşım araşlarındaki, arabalardaki koltuklara sığamazlar.
 • Kişisel bakımlarını sağlamakta zorlanırlar.

OBEZİTE

TEDAVİSİ

Obezite Cerrahisi Hasta Seçim Kriterleri
 • Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 40 kg/m2 nin üzerinde olan veya 35-40 kg/m2 arasında olup eşlik eden hastalık bulunması,
 • 18-65 yaş arası,
 • Obezitenin uzun süredir var olması,
 • Hormonal hastalıkların bulunmaması,
 • Daha önce kilo vermekte başarısız olunması,
 • Alkol ve ilaç bağımlısı olmamak.
12 -17 Yaş Çağında Kilo Verme Cerrahisi

12 -17 yaş grubunda şişman olan çocukların istatiksel olarak % 80 den fazlası erişkinlik döneminde de şişman kalacağından bazı merkezler bu yaş grubuna da belli şartlarda cerrahi önermektedir.

-       VKİ nin 50'nin üzerinde yada 40'ın üzerinde eşlik eden yandaş hastalıklarla birlikte olması,
-       İskelet gelişiminin tamamlanmış olması,
-       İşlemi kavrayacak ve uyum sağlayabilecek bilinç seviyesi,
-       Destekleyici bir aile.

TEDAVİLER

-       VKİ’i 30’un üzerinde olan

-       VKİ’i 27’nin üzerinde olup şişmanlığa bağlı yandaş hastalığı olan

-       VKİ’i 50’nin üzerinde olan hastalarda, kalıcı kilo verme cerrahisi öncesi ameliyata hazırlık aşamasında kilo vermeye yardımcı yöntem olarak

-       18 – 65 yaş arası kişilerde uygulanır.

Gebelikte, büyük mide fıtığı olan, reflüye bağlı ileri dönem yemek borusu hasarı olan hastalarda, ülseri olan ağır gastriti olan hastalarda, kronik aspirin kullanan yada ciddi düzeyde psikolojik hastalığı olan kişilerde uygulanmamalıdır.

Endoskopik olarak konur, endoskopik olarak geri alınır. Mide içine yerleştirilen balon 500-700 cc serum fizyolojik ile doldurulur. Bu sayede hem tokluk hissi oluşur hem de midede yer kapladığı için gıda alımı kısıtlanır. Şişman kişinin gıda alımını, diyet yardımı ile de azaltarak kilo kaybetmesini sağlar. Mide içinde 6 ay kalır. 6 ay’dan daha fazla bırakılmamalıdır. 6 ay içinde şişman kişinin %20-25 civarında kilo kaybetmesini sağlar.

Komplikasyonları:

- İlk 48 satte sonrasında nadiren devam eden bulantı kasılma ve öğürme
- Çok nadir olarak balonun inmesi, delinmesi ve enfekte olması

Yemek borusu ile midenin bileşiminin yaklaşık 3 cm altına midenin çevresini saracak şekilde yerleştirilir ve sonuçta 15- 20 ml bir hacmi yaratılmış olur. Kişi yemek yediğinde bu hacim hızla dolar ve tokluk hissi oluşur. Yeniden yemek ancak bu hacmin boşalması ile olasıdır. Boşalma bantın yarattığı dar ağız nedeni ile yavaş olacağından hem az miktarda hem de yavaş yemeyi zorunlu hale getirir.

 

AVANTAJLARI KOMPLİKASYONLAR
 • Ameliyat sırasında yaşanabilecek riskler oldukça azdır
  - Midenin herhangi bir kesilme, küçültülme işlemi yapılmaz
  - Laparoskopik olarak uygulanabilir.
  - Herhangi bir nedenle istendiğinde tam olarak geri çevrilebilir
  - Ayarlanabilir bir yöntemdir.
 •  Kanama, organ yaralanması ve infeksiyon
  - Geç dönemde bantın, çoğu kez yemek yeme uyumsuzluğuna bağlı gelişen yer değiştirmesi ve kaymasıdır
  - Nadiren bant mide çeperine zarar verebilir (erozyon).

Ameliyat laparoskopik yolla yapılır. Tüp mide ameliyatında mide bir tüp yada muz şeklinde kalacak şekilde midenin sol tarafı çıkarılır. Çıkarılan kesim midenin yaklaşık % 75’idir. Bu işlem midenin heriki tarafına 3’er sıra zımba koyup ortasından kesen stapler adı verilen otomatik aletler yardımıyla yapılır. Tüp Mide Ameliyatında , 2 mekanizma ile kilo kaybı olmaktadır. Mide hacmi yaklaşık 150 ml civarında kaldığından az miktarda gıda alındığında mide dolacaktır. Alınan gıda azaldığından kilo kaybı olacaktır. Açlık hormonu olarak bilinen Ghrelin adlı maddeyi üreten mide dokusu çıkarıldığından açlık hissi olmayacaktır. Tüp mide ameliyatı kısa sürede etkili olan önemli bir şişmanlık ameliyatıdır. Altı ayda toplam fazla kiloların yaklaşık % 70’i ve 12 ayda ise fazla kiloların yaklaşık % 80’i kaybedilmektedir.

AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI KOMPLİKASYONLARI
 • Mide volümü azaldığından tokluk hissi artar
 • Açlık duyusu ortadan kalkar
 • Laparoskopik yolla yapılır
 • Gastrik by-pass ameliyatına göre ;
  • daha kolay bir yöntemdir
  • ameliyat süresi daha kısadır
  • hastanede kalış süresi daha kısadır
  • komplikasyon oranları daha düşüktür
  • fizyolojiye uygun bir yöntemdir.
 • Geri dönüşümsüz bir yöntemdir
 • Mide % 50 oranında genişleyebilir
 • Genel komplikasyonlar
  • İlaçlara bağlı alerjik reaksiyon
  • Kan transfüzyonuna bağlı hastalık bulaşması
  • Kalp krizi, böbrek yetmezliği, idrar yolu enfeksiyonu, akciğer enfeksiyonu
  • Nadiren ölüm (% 0,2)
 • Yönteme özel komplikasyonlar
  • Bacak damarlarında pıhtı oluşması
  • Ameliyat sırasında organ yaralanması
  • Stapler hattından kaçak (% 0,5 -7)

Midenin yemek borusu ile birleşim yerinin hemen altından yaklaşık 25-30 ml'lik hacim kalacak şekilde mide zımbalanarak 2 ayrı parçaya ayrılır. Daha sonra ince barsağın yaklaşık 150-200 cm'si sindirim dışı kalacak şekilde ince barsak ile bu yeni oluşturulan mide haznesi arasına yeni bir ağız yaratılır. Böylece hem midenin alabileceği gıda çok sınırlandırılır hem de ince barsağın emilim yüzeyi yaklaşık % 30 oranında azaltılmış olur. Alınan gıda küçük hazneyi doldurduğunda hızlı doyma hissi oluşur ve sonrasında onikiparmak barsağının tümü ve onu izleyen ve jejenum denilen ince barsağın 2. bölümün çoğunu emilim olmaksızın geçen gıda ancak bu düzeyden sonra emilmeye başlanır.

 

AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI KOMPLİKASYONLARI

- Laparoskopik yolla yapılır
- Kilo kaybı hızlı olur
- Kilo kaybı ameliyattan 2 yıl sonraya kadar devam eder
- Ameliyat sonrası uzun dönemde yeniden kilo alma ihtimali daha düşüktür.

 

- Ciddi riskleri olan büyük bir ameliyattır.
- Uzun süreli vitamin ve mineral desteği gerektiren beslenme bozukluğu ve kansızlığa neden olabilir

-Genel komplikasyonlar
     -İlaçlara bağlı alerjik reaksiyon
     -Kan transfüzyonuna bağlı hastalık bulaşması
     -Kalp krizi, böbrek yetmezliği, idrar yolu enfeksiyonu, akciğer enfeksiyonu
     -Nadiren ölüm (% 0,2)

-Yönteme özel komplikasyonlar
     -Ameliyat sırasında organ yaralanması
     -Stapler hattından kaçak (%0,5-7)
     -Mide-barsak arası bağlantıda darlık
     -Safra taşı oluşumu
     -Dumping sendromu
     -Dehidratasyon
     -Mide ülseri
     -Hızlı kilo kaybına bağlı safra taşı oluşma riski artar
     -Dumping sendromu (kusma, reflü, ishal) görülebilir

Laparoskopik Mini Gastrik By-Pass ameliyatı kombine tip ameliyatların hacim kısıtlayıcı tarafı baskın, emilimi azaltan kısmı daha kontrollü olan bir tipidir. Midenin başlangıcındaki kısmı,  aynen laparoskopik tüp mide ameliyatında olduğu gibi yaklaşık 100 ml kalacak şekilde tüpleştirilir. Bu tüp mide, ince barsağın ilk kısmı olan duodenuma bağlandığı yerden ayrılır. Böylece emilim kısıtlamasının ana hedefi olan, duodenal bypass elde edilmiş olur. Yeni oluşturulan tüp mide ince barsakların başlangıç kısmından yaklaşık 200 cm mesafede, jejunuma ağızlaştırılır. Bu şekilde hastalar çok daha küçük porsiyonlar ile hızlı bir şekilde doyma hissine ulaşırlar.

 

AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI KOMPLİKASYONLARI

- Gastrik by-pass ameliyatına göre daha kısa bir ameliyattır,
- Komplikasyon oranı daha azdır,
- Kilo kaybı oranları benzerdir obeziteye bağlı hastalıkların iyileşme oranları benzerdir.

 

- Nispeten yeni bir ameliyat olduğu için uzun dönem sonuçları henüz bilinmemektedir.

- Reflü oranı daha yüksektir
- Diğer komplikasyonlar ve oranları aynıdır.

OBEZİTE

ÖNCESİ SONRASI

FOTO GALERİ

BİZE ULAŞIN

Adres:
1421 Sokak No:29 Alsancak / İzmir
Telefon:
Faks:
+90 232 464 83 69